HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec KOLOVOZ 2020. godine

Objavljeno:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE
Broj: 01-27-24/20
Dana, 30.07.2020.god.

01.08.20. – Dr. Jelena Brkić
02.08.20. – Dr. Renata Čamber
03.08.20. – Dr. Silva Bešlić
04.08.20. – Dr. Tomo Vučić
05.08.20. – Dr. Dragan Rezo
06.08.20. – Dr. Silva Bešlić
07.08.20. – Dr. Ružica Ramljak
08.08.20. – Dr. Jelena Brkić
09.08.20. – Dr. Renata Čamber
10.08.20. – Dr. Tomo Vučić
11.08.20. – Dr. Silva Bešlić
12.08.20. – Dr. Tomo Vučić
13.08.20. – Dr. Damir Bešlić
14.08.20. – Dr. Jelena Brkić
15.08.20. – Dr. Renata Čamber
16.08.20. – Dr. Jelena Brkić
17.08.20. – Dr. Ivan Bešlić
18.08.20. – Dr. Tomo Vučić
19.08.20. – Dr. Damir Bešlić
20.08.20. – Dr. Tomo Vučić
21.08.20. – Dr. Renata Čamber
22.08.20. – Dr. Ružica Ramljak
23.08.20. – Dr. Ivan Bešlić
24.08.20. – Dr. Ljilja Galić
25.08.20. – Dr. Ružica Ramljak
26.08.20. – Dr. Tomo Vučić
27.08.20. – Dr. Damir Bešlić
28.08.20. – Dr. Tomo Vučić
29.08.20. – Dr. Ivan Bešlić
30.08.20. – Dr. Ljilja Galić
31.08.20. – Dr. Damir Bešlić

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić-18,21,24,26,29,30
 • Dr. Jelena Brkić –07,12
 • Dr. Dragan Rezo –01,03,31
 • Dr. Ružica Ramljak –04,06,09,15,20
 • Dr. Renata Čamber –05,13,17,19,23
 • Dr. Silva Bešlić-02,10,14
 • Dr. Ljilja Galić- 25,27
 • Dr. Ivan Bešlić –08,11,16,22,28

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić-26,28
 • Dr. Silva Bešlić-05,06,10,14
 • Dr. Slavko Rezo-04,07,13
 • Dr. Dragan Rezo-03
 • Dr. Damir Bešlić-11,12,17,18,21
 • Dr. Tomislav Visković-19,25,31
 • Dr. Goran Crnogorac -20,24,27
Kategorije: Novosti