HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec SIJEČANJ 2021. godine

Objavljeno:

01.01.21. – Dr. Jelena Brkić
02.01.21. – Dr. Ružica Marić
03.01.21. – Dr. Renata Čamber
04.01.21. – Dr. Jelena Brkić
05.01.21. – Dr. Dragan Rezo
06.01.21. – Dr. Daniel Vučić
07.01.21. – Dr. Damir Bešlić
08.01.21. – Dr. Daniel Vučić
09.01.21. – Dr. Renata Čamber
10.01.21. – Dr. Ivan Bešlić
11.01.21. – Dr. Daniel Vučić
12.01.21. – Dr. Ljilja Galić
13.01.21. – Dr. Dragan Rezo
14.01.21. – Dr. Damir Bešlić
15.01.21. – Dr. Renata Čamber
16.01.21. – Dr. Jelena Brkić
17.01.21. – Dr. Ružica Marić
18.01.21. – Dr. Daniel Vučić
19.01.21. – Dr. Damir Bešlić
20.01.21. – Dr. Dragan Rezo
21.01.21. – Dr. Daniel Vučić
22.01.21. – Dr. Renata Čamber
23.01.21. – Dr. Jelena Brkić
24.01.21. – Dr. Ružica Marić
25.01.21. – Dr. Daniel Vučić
26.01.21. – Dr. Ivan Bešlić
27.01.21. – Dr. Dragan Rezo
28.01.21. – Dr. Daniel Vučić
29.01.21. – Dr. Damir Bešlić
30.01.21. – Dr. Ružica Marić
31.01.21. – Dr. Renata Čamber

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić -02,11,21,31
 • Dr. Jelena Brkić –15,22
 • Dr. Dragan Rezo –03,07,09,18,25
 • Dr. Ružica Marić –01,04,12,19,26,28
 • Dr. Renata Čamber –05,13,17,27
 • Dr. Ivan Bešlić- 16,23
 • Dr. Ljilja Galić –14,20,29
 • Dr. Katarina Kovač – 06,08,10,24,30

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić-18,27,29
 • Dr. Silva Bešlić-
 • Dr. Slavko Rezo-05,12,20
 • Dr. Dragan Rezo-04,15,19
 • Dr. Damir Bešlić-11,25,28
 • Dr. Tomislav Visković-07,13,22,26
 • Dr. Goran Crnogorac -08,14,21
Kategorije: Novosti