HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec VELJAČA 2021. godine

Objavljeno:

01.02.21. – Dr. Damir Bešlić
02.02.21. – Dr. Katarina Kovač
03.02.21. – Dr. Dragan Rezo
04.02.21. – Dr. Daniel Vučić
05.02.21. – Dr. Ružica Marić
06.02.21. – Dr. Renata Čamber
07.02.21. – Dr. Jelena Brkić
08.02.21. – Dr. Ljilja Galić
09.02.21. – Dr. Silva Bešlić
10.02.21. – Dr. Dragan Rezo
11.02.21. – Dr. Daniel Vučić
12.02.21. – Dr. Damir Bešlić
13.02.21. – Dr. Jelena Brkić
14.02.21. – Dr. Ivan Bešlić
15.02.21. – Dr. Daniel Vučić
16.02.21. – Dr. Silva Bešlić
17.02.21. – Dr. Dragan Rezo
18.02.21. – Dr. Daniel Vučić
19.02.21. – Dr. Damir Bešlić
20.02.21. – Dr. Renata Čamber
21.02.21. – Dr. Ružica Marić
22.02.21. – Dr. Daniel Vučić
23.02.21. – Dr. Katarina Kovač
24.02.21. – Dr. Silva Bešlić
25.02.21. – Dr. Daniel Vučić
26.02.21. – Dr. Renata Čamber
27.02.21. – Dr. Ružica Marić
28.02.21. – Dr. Jelena Brkić

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić -03,08,16,23
 • Dr. Jelena Brkić –12,17
 • Dr. Dragan Rezo –05,19,22,26
 • Dr. Ružica Marić –07,09,11,24
 • Dr. Renata Čamber –10,13,28
 • Dr. Silva Bešlić – 02,15,21,27
 • Dr. Ljilja Galić –01,18,25
 • Dr. Katarina Kovač – 04,06,14,20

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić-01,12,16
 • Dr. Silva Bešlić-02,22,
 • Dr. Slavko Rezo-03,09,17
 • Dr. Dragan Rezo-19,23,26
 • Dr. Damir Bešlić-04,15,25
 • Dr. Tomislav Visković-05,10,24
 • Dr. Goran Crnogorac -08,11,18
Kategorije: Novosti