HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec SVIBANJ 2021. god.

Objavljeno:

01.05.21. – Dr. Katarina Kovač
02.05.21. – Dr. Jelena Brkić
03.05.21. – Dr. Silva Bešlić
04.05.21. – Dr. Daniel Vučić
05.05.21. – Dr. Dragan Rezo
06.05.21. – Dr. Daniel Vučić
07.05.21. – Dr. Damir Bešlić
08.05.21. – Dr. Jelena Brkić
09.05.21. – Dr. Ružica Marić
10.05.21. – Dr. Daniel Vučić
11.05.21. – Dr. Ljilja Galić
12.05.21. – Dr. Dragan Rezo
13.05.21. – Dr. Jelena Brkić
14.05.21. – Dr. Damir Bešlić
15.05.21. – Dr. Ružica Marić
16.05.21. – Dr. Renata Čamber
17.05.21. – Dr. Daniel Vučić
18.05.21. – Dr. Silva Bešlić
19.05.21. – Dr. Dragan Rezo
20.05.21. – Dr. Damir Bešlić
21.05.21. – Dr. Daniel Vučić
22.05.21. – Dr. Renata Čamber
23.05.21. – Dr. Ružica Marić
24.05.21. – Dr. Daniel Vučić
25.05.21. – Dr. Silva Bešlić
26.05.21. – Dr. Dragan Rezo
27.05.21. – Dr. Daniel Vučić
28.05.21. – Dr. Damir Bešlić
29.05.21. – Dr. Renata Čamber
30.05.21. – Dr. Katarina Kovač
31.05.21. – Dr. Silva Bešlić

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić –03,11,18,25
 • Dr. Jelena Brkić –05,12
 • Dr. Dragan Rezo –10,14,21,24
 • Dr. Ružica Marić –01,07,20,27,29
 • Dr. Renata Čamber –02,08,19,26,31
 • Dr. Silva Bešlić – 06,09,16,23,30
 • Dr. Ljilja Galić –13,17,28
 • Dr. Katarina Kovač – 04,15,22,

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić-10,18,24
 • Dr. Silva Bešlić-06,17,28
 • Dr. Slavko Rezo-04,07,12
 • Dr. Dragan Rezo-11,21,25
 • Dr. Damir Bešlić-03,19,26
 • Dr. Tomislav Visković-13,20,27
 • Dr. Goran Crnogorac -05,14,31
Kategorije: Novosti