HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec LISTOPAD 2021. god.

Objavljeno:

01.10.21. – Dr. Ljilja Galić
02.10.21. – Dr. Jelena Brkić
03.10.21. – Dr. Dragan Rezo
04.10.21. – Dr. Daniel Vučić
05.10.21. – Dr. Renata Čamber
06.10.21. – Dr. Silva Bešlić
07.10.21. – Dr. Daniel Vučić
08.10.21. – Dr. Damir Bešlić
09.10.21. – Dr. Jelena Brkić
10.10.21. – Dr. Ružica Marić
11.10.21. – Dr. Silva Bešlić
12.10.21. – Dr. Daniel Vučić
13.10.21. – Dr. Dragan Rezo
14.10.21. – Dr. Ljilja Galić
15.10.21. – Dr. Damir Bešlić
16.10.21. – Dr. Ružica Marić
17.10.21. – Dr. Jelena Brkić
18.10.21. – Dr. Daniel Vučić
19.10.21. – Dr. Silva Bešlić
20.10.21. – Dr. Dragan Rezo
21.10.21. – Dr. Daniel Vučić
22.10.21. – Dr. Antonio Bešlić
23.10.21. – Dr. Ružica Marić
24.10.21. – Dr. Jelena Brkić
25.10.21. – Dr. Daniel Vučić
26.10.21. – Dr. Silva Bešlić
27.10.21. – Dr. Dragan Rezo
28.10.21. – Dr. Daniel Vučić
29.10.21. – Dr. Damir Bešlić
30.10.21. – Dr. Ružica Marić
31.10.21. – Dr. Antonio Bešlić

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić –01,11
 • Dr. Jelena Brkić –13,20
 • Dr. Dragan Rezo –05,18,22
 • Dr. Ružica Marić –02,08,14,19,27
 • Dr. Renata Čamber –03,10,17,24,26,31
 • Dr. Silva Bešlić – 04,09,23,28,30
 • Dr. Ljilja Galić –06,15,21
 • Dr. Antonio Bešlić -07,12,16,25,29

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić-11,19
 • Dr. Silva Bešlić-08,18,25,
 • Dr. Slavko Rezo-01,12,26
 • Dr. Dragan Rezo-05,22,29
 • Dr. Damir Bešlić-04,13,20,28
 • Dr. Tomislav Visković-06,14,21
 • Dr. Goran Crnogorac –07,15,27
Kategorije: Novosti