HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec STUDENI 2021. god.

Objavljeno:

01.11.21. – Dr. Dragan Rezo
02.11.21. – Dr. Ljilja Galić
03.11.21. – Dr. Daniel Vučić
04.11.21. – Dr. Damir Bešlić
05.11.21. – Dr. Dragan Rezo
06.11.21. – Dr. Ružica Marić
07.11.21. – Dr. Ljilja Galić
08.11.21. – Dr. Daniel Vučić
09.11.21. – Dr. Antonio Bešlić
10.11.21. – Dr. Silva Bešlić
11.11.21. – Dr. Daniel Vučić
12.11.21. – Dr. Damir Bešlić
13.11.21. – Dr. Ružica Marić
14.11.21. – Dr. Jelena Brkić
15.11.21. – Dr. Daniel Vučić
16.11.21. – Dr. Antonio Bešlić
17.11.21. – Dr. Silva Bešlić
18.11.21. – Dr. Daniel Vučić
19.11.21. – Dr. Dragan Rezo
20.11.21. – Dr. Jelena Brkić
21.11.21. – Dr. Ružica Marić
22.11.21. – Dr. Silva Bešlić
23.11.21. – Dr. Antonio Bešlić
24.11.21. – Dr. Dragan Rezo
25.11.21. – Dr. Damir Bešlić
26.11.21. – Dr. Daniel Vučić
27.11.21. – Dr. Ružica Marić
28.11.21. – Dr. Antonio Bešlić
29.11.21. – Dr. Silva Bešlić
30.11.21. – Dr. Daniel Vučić

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić –03,06,15,28
 • Dr. Jelena Brkić –24
 • Dr. Dragan Rezo –09,12,21,29
 • Dr. Ružica Marić –01,10,19,23,30
 • Dr. Renata Čamber –02,07
 • Dr. Silva Bešlić – 13,14,16,20,27
 • Dr. Ljilja Galić –05,17,22,26,
 • Dr. Antonio Bešlić -04,08,11,18,25,

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić-10,23,29
 • Dr. Silva Bešlić-12,24
 • Dr. Slavko Rezo-05,15
 • Dr. Dragan Rezo-09,17,22
 • Dr. Damir Bešlić-08,19,30
 • Dr. Tomislav Visković-04,16,25
 • Dr. Goran Crnogorac –03,11,
 • Dr. Antonio Bešlić – 26
Kategorije: Novosti