HITNA 124

PRIOPĆENJE ZA JAVONST KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH

Objavljeno:

Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera iz kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija Županije Zapadnohercegovačke radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti izazvane novim koronavirusomnCo-V 2019, u stalnom je kontaktu počevši od 24. 02. 2020. godine, donosi priopćenje za javnost:


1. Zdravstvene ustanove na području Županije Zapadnohercegovačke postupaju sukladno Mjerama za zdravstvene ustanove koje je sačinio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, te provode sve mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti regulirane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

2. Na području Županije Zapadnohercegovačke nema do sada dokazanih slučajeva oboljelih od koronavirusomnCo-V 2019.

3. Osobe koje dolaze iz rizičnih područja unatrag 14 dana obvezni su se telefonskim putem javiti pripadajućim zdravstvenim ustanovama na svom području radi eventualno poduzimanja daljnjih zdravstvenih mjera. Kontakti zdravstvenih ustanova na području Županije Zapadnohercegovačke:

Dom zdravlja Grude: 039-662-162 (124)
Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-705-233 (124)
Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514 (124)
Dom zdravlja Posušje: 039-681-124 (124)
039-681-689
Uprava civilne zaštite ŽZH: 039-661-377 (121)
Zavod za javno zdravstvo ŽZH (ZZJZ) : 039 -661-702

4. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke apelira na kontinuirane provedbe općih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i to na način:
a) Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola.
b) Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.
c) Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.
d) Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.
e) Potrebno je držati distancu od najmanje 1 metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.
f) Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem liječniku naglasiti povijest putovanja.

5 . Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke kontinuirano prati novonastalu situaciju i u stalnom je kontaktu sa ZZJZ Županije Zapadnohercegovačke i zdravstvenim ustanovama na području Županije, kao i sa klinikom za infektivne bolesti SKB Mostar.
6. Preporučuje se stanovnicima Županije Zapadnohercegovačke, ukoliko nije nužno potrebno, da ne putuju u rizična područja.

Kategorije: Novosti