HITNA 124

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

Odjel vrši prijem pacijenata i uzimanje materijala za biokemijske i hematološke pretrage. Odgovoran je za evidenciju biokemijskih nalaza.

Odjel radi u dvije smjene.

Odluke o visini participacije:
– nalazi hormona štitnjače (T3,T4,TSH) rade se srijedom i petkom do 9:30h.
Osigurane osobe plaćaju participaciju u iznosu od 5,00 KM za laboratorijske pretrage hormona štitnjače T3,T4,TSH. (5,00 KM po hormonu).
Neosigurane osobe plaćaju participaciju u iznosu od 10,00 KM za laboratorijske pretrage hormona štitnjače T3,T4,TSH. (10,00 KM po hormonu).

– nalazi koji se šalju u Mostar rade se utorkom do 9:30h

Od 2019 god. radi se analiza CRP-a iz kapilarne krvi.
Visina participacije :
– Osigurane osobe plaćaju participaciju u iznosu od 5,00 KM
– Osigurane osobe koje ne posjeduju markicu plaćaju participaciju u iznosu od 10,00 KM
– Neosigurane osobe plaćaju participaciju u iznosu od 15,00 KM

Osigurane osobe oslobođene plaćanja participacije su :
– djeca do 18 godina života,
– trudnice i
– onkološki bolesnici.