HITNA 124

Odjel za higijensko-epidemiološku zaštitu

Odjel vrši kontrole sanitarnih pregleda.

Vodi evidenciju o cijepljenju i obavlja cijepljenje.