HITNA 124

Ravnatelj

Ravnatelj

Ivica Ćorić dipl.oec

Ravnatelj je stručni i poslovni voditelj Doma zdravlja. Organizira i vodi poslove Doma zdravlja, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada.
Ravnatelj je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara upravnom vijeću.
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi.
Mandat ravnatelja traje četiri godine.
Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog oglasa, ponovno biti imenovana za ravnatelja u istoj zdravstvenoj ustanovi, ali za još jedno mandatno razdoblje. Odluku o raspisivanju natječaja donosi Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.