HITNA 124

Odjel za fizikalnu terapiju

Odjel obavlja izvanbolničke terapije i rehabilitacijske postupke iz domene fizikalne medicine.

Liječnik:

dr. med.  Dragan Rezo, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalni terapeuti rade u dvije smjene.

Odjel provodi propisanu terapiju od dr.opće medicine ili dr.med.-specijalista. Provodi elektro terapiju, kineziterapiju i druge vidove terapije iz svoje struke.

U sklopu ovog odjela otvoren je i odjel za djecu s poteškoćama u razvoju. U radu će se koristiti Bobath i Emmett tehnike koje imaju za cilj poboljšanje psihomotornih sposobnosti, a koje će u konačnici poboljšati kvalitetu života naših pacijenata.