HITNA 124

Područne ambulante rade prvu smjenu.

Ambulanta Vir

Tel: 039 691 150

Liječnik: dr. med. Katarina Kovač

Ambulanta obiteljske medicine u Viru (prema broju žitelja) radi sa jednim timom obiteljske medicine
i pripadajućim brojem zdravstvenih tehničara.
Voditelj tima je specijalista obiteljske medicine ili doktor medicine s položenim stručnim ispitom.

Ambulanta Rakitno

Tel: 039 692 456

Liječnici: dr. med. Anita Romić 

dr. stomatolog Sanja Zlopaša

Ambulanta obiteljske medicine u Rakitnu (prema broju žitelja) radi sa jednim timom biteljske
medicine i pripadajućim brojem zdravstvenih tehničara.
Voditelj tima je specijalista obiteljske medicine ili doktor medicine s položenim stručnim ispitom.

U Ambulanti obiteljske medicine Rakitno radi i tim za zubozdravstvenu zaštitu koji se sastoji od jednog
doktora stomatologije s položenim stručnim ispitom.