HITNA 124

Odjel za zdravstvenu zaštitu djece i omladine

Odjel obavlja sistematske preglede za dobne skupine djece i omladine.

Vrši zdravstvene preglede djece za upis u osnovnu školu. Obavlja i sve poslove doktora medicine u ordinaciji.

Odjel radi u dvije smjene.

Liječnici:

dr. med. Kata Čamber, spec. pedijatar

dr. med. Marica Crnogorac, spec. pedijatar