HITNA 124

O nama

Dom zdravlja Poušje je javna ustanova osnovana 1974. god. Nalazi se na adresi Stjepana Radića 7.
Dom zdravlja Posušje pruža zakonom utvrđenu djelatnost primarne zdravstvene zaštite.
Također pruža i određene vidove specijalističko – kunzultativne zdravstvene zaštite pučanstva općine Posušje.

Osnivač Doma Zdravlja je Skupština Županije Zapadnohercegovačke, a vlasnik je Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Dom zdravlja posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom DOM ZDRAVLJA POSUŠJE.
O promjeni i proširenju djelatnosti doma zdravlja odlučuje upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva.
Dom zdravlja je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke. U pravnom prometu Dom zdravlja istupa u svoje ime i za svoj račun s neograničenim ovlaštenjem osim u zaključivanju
ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina.

Financijska sredstva za rad Doma Zdravlja osiguravaju se putem Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Za obveze u pravnom prometu Dom zdravlja odgovara svim sredstvima kojima raspolaže – potpuna odgovornost , solidarno i neograničeno. Promet novčanih sredstava Doma zdravlja obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

U listopadu 2014 god. otvoreno je novo krilo doma zdravlja i hitne službe.