HITNA 124

Odjel za radiološku dijagnostiku

Odjel obavlja preglede ultrazvučnim aparatom svih organa koje spadaju u domenu radiologa.

Liječnik :
dr. med. Ružica Čutura, spec.radiologije

U kabinetima radiološke dijagnostike obavljaju se radiološke pretrage – RTG snimanja.
Radiološki tehničari rade u 2 smjene.