HITNA 124

ZAPOČELO IZDAVANJE E-zdravstvenih iskaznica u ŽZH

Objavljeno:

Temeljem Odluke o uvođenju elektronske zdravstvene iskaznice, koju je Upravno vijeće usvojilo na 16. redovitoj sjednici, Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadno-hercegovačke započeo je s izdavanjem elektronskih zdravstvenih iskaznica.

Zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice može podnijeti svaki osiguranik u nadležnom područnom uredu Zavoda, sukladno mjestu prebivališta.

Prilikom dolaska u područni ured osiguranik će uz zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice platiti naknadu od 5 KM i izvršiti provjeru ispravnosti osobnih podataka. Nakon provjere ispravnosti osobnih podataka elektronska iskaznica bit će izrađena i odmah spremna za preuzimanje.

Djeca do navršene 18. godine života, te socijalno ugrožene osobe (korisnici stalne socijalne potpore i osobe koje su navršile 65 godina života, a koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi), su oslobođeni plaćanja elektronske zdravstvene iskaznice.

Elektronska zdravstvena iskaznica u potpunosti mijenja postojeću papirnatu zdravstvenu iskaznicu, te će izravno utjecati na povećanu sigurnost i ispravnost podataka osiguranika, smanjenje administracije i brže korištenje medicinskih usluga.

Pored općih podataka osiguranika, elektronska iskaznica sadrži i elektronske podatke o uplaćenoj premiji osiguranja (markici) i statusu zdravstvenog osiguranja.

Naime, elektronskom zdravstvenom iskaznicom osiguranici dobivaju i elektronske premije osiguranja (markice) i elektronsku ovjeru zdravstvene iskaznice koja zamjenjuje dosadašnji način ovjere po kojemu su osiguranici trebali doći u područni ured Zavoda kako bi ovjerili zdravstvenu iskaznicu i temeljem iste ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava Zavoda.

Osiguranici će elektronsku zdravstvenu iskaznicu moći nesmetano koristiti u svim ugovornim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i ortopedskim kućama u ŽZH.

Elektronska zdravstvena iskaznica nije obveza, ali je pogodnost za osiguranike, a osiguranici koji odluče nastaviti koristiti papirnate zdravstvene iskaznice i dalje su u obvezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda poradi ovjere iste.

Kategorije: Novosti