HITNA 124

NATJEČAJ za radna mjesta -Doktor medicine na neodređeno radno vrijeme – 2 izvršitelja

Objavljeno:

Uvjeti:
-VSS

  • položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis
  • ovjerenu presliku diplome
  • ovjerenu presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o državljanstvu
  • rodni list
  • ovjerenu presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
DOM ZDRAVLJA POSUŠJE,
Stjepana Radića 7,
88240 Posušje


s naznakom

Prijava na natječaj – „ NE OTVARATI“

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Posušje

Kategorije: Novosti