HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec OŽUJAK 2023. godine

Objavljeno:

01.03.23. – Dr. Jelena Brkić
02.03.23. – Dr. Damir Bešlić
03.03.23. – Dr. Dragan Rezo
04.03.23. – Dr. Ivan Galić
05.03.23. – Dr. Ružica Marić
06.03.23. – Dr. Daniel Vučić
07.03.23. – Dr. Silva Bešlić
08.03.23. – Dr. Josip Stipić
09.03.23. – Dr. Jelena Brkić
10.03.23. – Dr. Iva Begić
11.03.23. – Dr. Ružica Marić
12.03.23. – Dr. Josip Stipić
13.03.23. – Dr. Daniel Vučić
14.03.23. – Dr. Damir Bešlić
15.03.23. – Dr. Ivan Galić
16.03.23. – Dr. Dragan Rezo
17.03.23. – Dr. Silva Bešlić
18.03.23. – Dr. Daniel Vučić
19.03.23. – Dr. Ružica Marić
20.03.23. – Dr. Ivan Galić
21.03.23. – Dr. Iva Begić
22.03.23. – Dr. Antonio Bešlić
23.03.23. – Dr. Ivan Galić
24.03.23. – Dr. Silva Bešlić
25.03.23. – Dr. Daniel Vučić
26.03.23. – Dr. Ružica Marić
27.03.23. – Dr. Antonio Bešlić
28.03.23. – Dr. Ivan Galić
29.03.23. – Dr. Dragan Rezo
30.03.23. – Dr. Damir Bešlić
31.03.23. – Dr. Ivan Galić

Pripravni:

 • Dr. Damir Bešlić – 10,16
 • Dr. Jelena Brkić – 14
 • Dr. Dragan Rezo – 08,20,27
 • Dr. Ružica Marić – 01,07,15,21
 • Dr. Silva Bešlić – 03,11,26,28
 • Dr. Ljilja Galić – 09,23,31
 • Dr. Iva Begić – 04,13,25,29
 • Dr. Ivan Galić – 02,06,18
 • Dr. Josip Stipić – 05,19,22,30
 • Dr. Antonio Bešlić – 12,17,24

U radne dane od 07,00-15,00 sati Hitnu pokrivaju:

 • Dr. Ljilja Galić – 03,15
 • Dr. Silva Bešlić – 16,30
 • Dr. Slavko Rezo – 10
 • Dr. Dragan Rezo – 02,17,28
 • Dr. Damir Bešlić- 09,24
 • Dr. Tomislav Visković- 21,31
 • Dr. Goran Crnogorac – 14
 • Dr. Jelena Brkić- 06,22
 • Dr. Josip Stipić- 07,20,27
 • Dr. Antonio Bešlić – 08,29
 • Dr. Iva Begić – 13,23

Kategorije: Novosti