HITNA 124

Održana edukacija za doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva u Zapadnohercegovačkoj županiji

Objavljeno:

Dana 28.04.2023. godine u Posušju je, pod organizacijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije i Doma zdravlja Posušje, održana edukacija za doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva. Edukacija je obavljena u cilju unaprjeđenja kvaliteta podataka mortalitetne statistike, a ista sadrži dijelove koji se odnose na teoretski dio, stručno i praktično osposobljavanje mrtvozornika i doktora medicine iz oblasti mrtvozorstva, a u skladu s Pravilnikom o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Sl.novine FBiH, br. 79/13, 9/14).

Edukaciju koja se odnosi na sudsko medicinski dio održao je doc. dr. Adis Salihbegović, specijalista sudske medicine, Katedra za sudsku medicinu, dok su javnozdravstveni dio održale dr. Senada Tahirović, specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite i Mirsada Hadžović, suradnik u službi biostatistike i informatike Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Podaci mortalitetne statistike su jedan od najvažnijih indikatora za praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, izrade demografskih pokazatelja, te praćenja stopa smrtnosti stanovništva i planiranje preventivnih programa.

Kontrolu kvaliteta rada mrtvozornika i ovlaštenih doktora medicine obavljaju Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, organizacione jedinice za sudsku medicinu medicinskih fakulteta, u suradnji sa županijskim zavodima. U skladu s iskazanim potrebama županijskih zavoda, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine planira sudjelovati u daljnjim edukacijama iz mrtvozorstva u suradnji s katedrom za sudsku medicinu.

Kategorije: Novosti