HITNA 124

RASPORED dežurstva liječnika za mjesec LIPANJ 2023. godine

Objavljeno:

01.06.23. – Dr. Josip Stipić
02.06.23. – Dr. Dragan Rezo
03.06.23. – Dr. Antonio Bešlić
04.06.23. – Dr. Ružica Marić
05.06.23. – Dr. Josip Stipić
06.06.23. – Dr. Iva Begić
07.06.23. – Dr. Antonio Bešlić
08.06.23. – Dr. Damir Bešlić
09.06.23.– Dr. Dragan Rezo
10.06.23. – Dr. Josip Stipić
11.06.23. – Dr. Ružica Marić
12.06.23. – Dr. Dragan Rezo
13.06.23. – Dr. Antonio Bešlić
14.06.23. – Dr. Damir Bešlić
15.06.23. – Dr. Josip Stipić
16.06.23. – Dr. Iva Begić
17.06.23. – Dr. Daniel Vučić
18.06.23. – Dr. Ružica Marić
19.06.23. – Dr. Dragan Rezo
20.06.23. – Dr. Antonio Bešlić
21.06.23. – Dr. Josip Stipić
22.06.23. – Dr. Damir Bešlić
23.06.23. – Dr. Silva Bešlić
24.06.23. – Dr. Iva Begić
25.06.23. – Dr. Antonio Bešlić0
26.06.23. – Dr. Damir Bešlić
27.06.23. – Dr. Silva Bešlić
28.06.23. – Dr. Daniel Vučić
29.06.23. – Dr. Iva Begić
30.06.23. – Dr. Silva Bešlić


Pripravni:

– Dr. Silva Bešlić – 22,24,25,28

– Dr. Damir Bešlić – 07,19,23,30

– Dr. Dragan Rezo – 14,16,21

– Dr. Iva Begić – 03,05,08,10,15

– Dr. Antonio Bešlić – 02,09,11,18,27

– Dr. Josip Stipić – 04,13,17,20,26

– Dr. Ružica Marić – 01,06,12

– Dr. Ljilja Galić – 29          


U radne dane od 07:00-15:00 sati Hitnu pokrivaju:

– Dr. Silva Bešlić – 26,29

– Dr. Damir Bešlić – 06,16

– Dr. Dragan Rezo – 07,14,21

– Dr. Iva Begić – 13,20,27

– Dr. Antonio Bešlić – 09,22,30

– Dr. Josip Stipić – 12,23,28

– Dr. Goran Crnogorac – 01

– Dr. Tomislav Visković – 02,15

– Dr. Slavko Rezo – 05,19                                             

Kategorije: Novosti