HITNA 124

Izmjena Uredbe o obujmu i načinu ostvarivanja prava na korištenje ortopedskih pomagala

Objavljeno:

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, na temelju suradnje s Udrugom osiguranih osoba, Udrugom Pužnica, liječnicima specijalistima, Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar,  te temeljem analize Liste ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, incirao je donošenje Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te je istu usvojila  Vlada Županije Zapadnohercegovačke na održanoj 18. sjednici.

Izmjene i dopune odnose se na sljedeća ortopedska pomagala: neurološka kolica, pomagala za slijepe osobe, ugradnju kohlearnog implantata – pužnice djeci, ali i starijim osobama koje su uslijed bolesti ili traume u potpunosti izgubile sluh, kardiovaskularna pomagala, te na implantate za primarnu i sekundarnu rekonstrukciju dojke, kao i ekspander za rekonstrukciju dojke.

Uvažavajući u prvom redu potrebe osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, ovom izmjenom napravljen je dodatan iskorak kada je riječ o proširenju prava na ortopedska i druga pomagala.

Kategorije: Novosti