HITNA 124

RASPORED dežurstava liječnika za mjesec STUDENI 2023.g.

Objavljeno:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Broj: 01-48-29/23

Dana, 30.10.2023.godine   

    RASPORED

                dežurstva liječnika za mjesec STUDENI 2023. godine

01.11.23. – Dr. Ružica Marić

02.11.23. – Dr. Ivan Galić

03.11.23. – Dr. Daniel Vučić

04.11.23. – Dr. Antonio Bešlić

05.11.23. – Dr. Ružica Marić

06.11.23. – Dr. Dragan Rezo

07.11.23. – Dr. Josip Stipić

08.11.23. – Dr. Silva Bešlić

09.11.23.–  Dr. Damir Bešlić

10.11.23. – Dr. Ivan Galić

11.11.23. – Dr. Daniel Vučić

12.11.23. – Dr. Ružica Marić

13.11.23. – Dr. Ivan Galić

14.11.23. – Dr. Dragan Rezo

15.11.23. – Dr. Josip Stipić

16.11.23. – Dr. Damir Bešlić

17.11.23. – Dr. Ružica Marić

18.11.23. Dr. Ivan Galić

19.11.23. – Dr. Josip Stipić

20.11.23. – Dr. Silva Bešlić

21.11.23. – Dr. Ivan Galić

22.11.23. – Dr. Dragan Rezo

23.11.23. – Dr. Antonio Bešlić

24.11.23. – Dr. Damir Bešlić

25.11.23. – Dr. Daniel Vučić

26.11.23. – Dr. Ivan Galić

27.11.23. – Dr. Silva Bešlić

28.11.23. – Dr. Josip Stipić

29.11.23. – Dr. Ivan Galić

30.11.23. – Dr. Antonio Bešlić

Pripravni:U radne dane od 07:00-15:00 sati Hitnu pokrivaju:
– Dr. Ljilja Galić – 09,16,27– Dr. Ljilja Galić – 03,22,29
– Dr. Silva Bešlić – 03,05,17,25– Dr. Silva Bešlić – 06,14,24
– Dr. Damir Bešlić – 14,21,30– Dr. Damir Bešlić – 08,17
– Dr. Dragan Rezo – 04,18,24,29– Dr. Dragan Rezo – 07,15,27
– Dr. Josip Stipić – 01,10,22– Dr. Josip Stipić – 14,23,28
– Dr. Ružica Marić – 07,13,19,26– Dr. Goran Crnogorac – 09,16,30
– Dr. Ivan Galić – 06,08,12,15,23– Dr. Tomislav Visković – 10,20
– Dr. Antonio Bešlić –  02,11,20,28– Dr. Slavko Rezo – 13,21

                                                                                                                            

Kategorije: Novosti