HITNA 124

R A S P O R E D dežurstva liječnika za SIJEČANJ 2024.g.

Objavljeno:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Broj: 01-48-36/23

Dana, 22.12.2023.godine   

     RASPORED

                dežurstva liječnika za mjesec SIJEČANJ 2024. godine

01.01.24. – Dr. Dragan Rezo

02.01.24. – Dr. Damir Bešlić

03.01.24. – Dr. Josip Stipić

04.01.24. – Dr. Jelena Jukić

05.01.24. – Dr. Ivan Galić

06.01.24. – Dr. Ružica Marić

07.01.24. – Dr. Ivan Galić

08.01.24. – Dr. Silva Bešlić

09.01.24.–  Dr. Josip Stipić

10.01.24. – Dr. Dragan Rezo

11.01.24. – Dr. Ivan Galić

12.01.24. – Dr. Daniel Vučić

13.01.24. – Dr. Antonio Bešlić

14.01.24. – Dr. Ružica Marić

15.01.24. – Dr. Ivan Galić

16.01.24. – Dr. Josip Stipić

17.01.24. – Dr. Ivan Galić

18.01.24. Dr. Damir Bešlić

19.01.24. – Dr. Silva Bešlić

20.01.24. – Dr. Daniel Vučić

21.01.24. – Dr. Ružica Marić

22.01.24. – Dr. Dragan Rezo

23.01.24. – Dr. Ivan Galić

24.01.24. – Dr. Silva Bešlić

25.01.24. – Dr. Damir Bešlić

26.01.24. – Dr. Antonio Bešlić

27.01.24. – Dr. Daniel Vučić

28.01.24. – Dr. Ružica Marić

29.01.24. – Dr. Ivan Galić

30.01.24.Dr. Jelena Jukić

31.01.24. – Dr. Ivan Galić

Pripravni:U radne dane od 07:00-15:00 sati Hitnu pokrivaju:
– Dr. Ljilja Galić – 11,23,29– Dr. Ljilja Galić – 12,29
– Dr. Silva Bešlić – 01,06,10,28– Dr. Silva Bešlić – 05,15
– Dr. Damir Bešlić – 09,16,30– Dr. Damir Bešlić – 08,17,23
– Dr. Dragan Rezo – 08,17,26– Dr. Dragan Rezo – 16,26,30
– Dr. Josip Stipić – 02,12,14,31– Dr. Josip Stipić – 10,31
– Dr. Jelena Jukić – 07,15,27– Dr. Jelena Jukić –  03,11,22
– Dr. Ružica Marić – 04,13,22,25– Dr. Tomislav Visković – 09,19,24
– Dr. Ivan Galić – 19,21,24– Dr. Slavko Rezo – 04,18,25
– Dr. Antonio Bešlić – 03,05,18,20 
Kategorije: Novosti