HITNA 124

RASPORED DEŽURSTVA LIJEČNIKA za mjesec OŽUJAK 2024.g.

Objavljeno:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Broj: 01-39-6/24

Dana, 23.02.2024.godine

    RASPORED   dežurstva liječnika za mjesec OŽUJAK 2024. godine

01.03.24. – Dr. Josip Stipić

02.03.24. – Dr. Ivan Galić

03.03.24. – Dr. Ružica Marić

04.03.24. – Dr. Silva Bešlić

05.03.24. – Dr. Ivan Galić

06.03.24. – Dr. Dragan Rezo

07.03.24. – Dr. Damir Bešlić

08.03.24. – Dr. Ružica Marić

09.03.24.–  Dr. Ivan Galić

10.03.24. – Dr. Daniel Vučić

11.03.24. – Dr. Dragan Rezo

12.03.24. – Dr. Ivan Galić

13.03.24. – Dr. Jelena Jukić

14.03.24. – Dr. Silva Bešlić

15.03.24. – Dr. Daniel Vučić

16.03.24. – Dr. Ivan Galić

17.03.24. – Dr. Ružica Marić

18.03.24. Dr. Silva Bešlić

19.03.24. – Dr. Dragan Rezo

20.03.24. – Dr. Ivan Galić

21.03.24. – Dr. Damir Bešlić

22.03.24. – Dr. Daniel Vučić

23.03.24. – Dr. Josip Stipić

24.03.24. – Dr. Ružica Marić

25.03.24. – Dr. Dragan Rezo

26.03.24. – Dr. Damir Bešlić

27.03.24. – Dr. Ružica Marić

28.03.24. – Dr. Daniel Vučić

29.03.24. – Dr. Silva Bešlić

30.03.24. – Dr. Jelena Jukić

31.03.24. – Dr. Ivan Galić

Pripravni:U radne dane od 07:00-15:00 sati Hitnu pokrivaju:
– Dr. Ljilja Galić – 07,15,21– Dr. Ljilja Galić – 06,15,29
– Dr. Silva Bešlić – 03,16,20,24– Dr. Silva Bešlić – 07,13
– Dr. Damir Bešlić – 05,12,19– Dr. Damir Bešlić – 05,14
– Dr. Dragan Rezo – 13,27,29– Dr. Dragan Rezo – 04,21,27
– Dr. Josip Stipić – 06,18,26,30– Dr. Josip Stipić – 11,20,28
– Dr. Jelena Jukić – 02,09,17,25,31– Dr. Jelena Jukić –  08,22,26
– Dr. Ružica Marić – 04,10,11,23– Dr. Tomislav Visković – 18,25
– Dr. Ivan Galić – 01,08,14,22,28– Dr. Slavko Rezo – 12,19
Kategorije: Novosti